Nybörjarkurser


  Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 9-11 oktober 2020
  Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 4-6 december 2020


Yrkesutbildningar


  PSYKOPRAKTOR - 1 år yrkesutbildning, 22 oktober 2020 - 28 November 2021
  KINESIOLOG - 1 år yrkesutbildning, 14 januari 2021 - 27 februari 2022
  KINESIOTERAPEUT - 2 år yrkesutbildning, 14 januari 2021 - 11 december 2022


Kinesiolog - Yrkeskurser


  8. Psykologisk Akupraktik® - PAP, 15-18 Oktober 2020
  9. Nutritionskinesiologi och Manuell Fysiologi , 12-15 November 2020
  10. 8Qi och Chakras, 10-13 December 2020
  11. Kinesioakupunktur och Akupraktik®, 28-31 Januari 2021
  12. Kinesioacupuncture och Meridianterapi , 25-28 Februari 2021
  13. Diplomerad Kinesiolog, 25-28 Mars 2021


Fördjupningskurser - Vidareutbildning


  Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, del 1, 4-6 december 2020
  Neurosomatic Psychology™, NP-1 och NP-2, 15-19 april 2021
  Neurosomatic Psychology™, NP-8, 22-25 april 2021
  Repetition i kinesiologi, januari-december


Fysiopraktor® - Yrkeskurser


  Licensavgift för Praktor®, 5 år

Aktuella kurser i datumordning


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).
= Kinesiolog (yrkeskurser inom utbildningen till Kinesiolog).
= Fysiopraktor (yrkeskurser inom utbildningen till Fysiopraktor).


 2020   (yrkes)
Yrkesmedlemskap - Svenska Kinesiolog Förbundet

 2020   (support)
Supportmedlemskap - Svenska Kinesiolog Förbundet

 9-11 oktober 2020   (Kinesiolog)
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning

 15-18 Oktober 2020   (Kinesiolog)
8. Psykologisk Akupraktik® - PAP

 22 oktober 2020 - 28 November 2021   (Psykopraktor)
PSYKOPRAKTOR - 1 år yrkesutbildning

 12-15 November 2020   (Kinesiolog)
9. Nutritionskinesiologi och Manuell Fysiologi

 4-6 december 2020   (Kinesiolog)
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning

 4-6 december 2020   (Akupraktor, Kinesiolog)
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur, del 1

 10-13 December 2020   (Kinesiolog)
10. 8Qi och Chakras

 14 januari 2021 - 27 februari 2022   (Kinesiolog)
KINESIOLOG - 1 år yrkesutbildning

 28-31 Januari 2021   (Kinesiolog)
11. Kinesioakupunktur och Akupraktik®

 25-28 Februari 2021   (Kinesiolog)
12. Kinesioacupuncture och Meridianterapi

 25-28 Mars 2021   (Kinesiolog)
13. Diplomerad Kinesiolog

 15-19 april 2021   (Kinesiolog, Psykopraktor)
Neurosomatic Psychology™, NP-1 och NP-2

 22-25 april 2021   (Kinesiolog, Psykopraktor)
Neurosomatic Psychology™, NP-8

 januari-december   (Kinesiolog)
Repetition i kinesiologi

 2019   (Psykopraktor, Kinesiolog)
PAP Egenvårdsprogram Behandlingskort

 5 år   (Fysiopraktor, Psykopraktor, Akupraktor, Neuropraktor)
Licensavgift för Praktor®

 14 januari 2021 - 11 december 2022   (Kinesioterapeut)
KINESIOTERAPEUT - 2 år yrkesutbildning
Svenska Kinesiologi Skolan
Svenska Kinesiolog Förbundet - MedlemsbokningSvenska Kinesiolog Förbundet: www.Kinesiolog.org
Medlemsbokning: www.Kinesiolog.nu
Swedish Kinesiology Association: www.Kinesiology.org


Svenska Kinesiologi Skolan: www.Kinesiologi.se
Swedish Academy of Kinesiology: www.Kinesiology.com

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiolog

 Kinesiolog.org logotype varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com , Sweden